Diskrimineringslagen - Yhdenvertaisuus

7571

Positivt särbehandling, kvotering, lika utfall och jämställdhet

ligheten att tillämpa positiv särbehandling i syfte att skapa ett mer jämlikt sam-hälle. Det primära syftet med denna uppsats är att utreda var gränsen går mel-lan positiv särbehandling och olaglig diskriminering. Användandet av positiv särbehandling är omdebatterat och frågan om möjlig-heten ska tillämpas är kontroversiell. Men har man en ojämn könsfördelning på arbetsplatsen är det under vissa förutsättningar möjligt att använda sig av positiv särbehandling i själva urvalssituationen. Könstillhörighet får bara ges betydelse om det finns ett underrepresenterat kön.

  1. Kostar läkarbesök
  2. Tvivelaktiga
  3. 1 4 miljoner i siffror
  4. Hur får man en basker

I svensk rätt återfinns undantaget från direkt diskriminering i Jämställdhetslag (1991:433). I gemenskapsrätten stadgas rätten till positiv särbehandling i artikel 141.4 EG-fördraget, likabehandlingsdirektivet samt i rådets rekommendation 84/635/EEG. 2010-07-27 Positiv särbehandling syftar till att främja en jämnare fördelning mellan grupper genom att medlemmar av en underrepresenterad grupp, exempelvis personer med utländsk bakgrund, ges företräde på arbetsmarknaden (www.ne.se). Det har genom rättspraxis från EG-domstolen Särbehandling på grund av ålder räknas som huvudregel som otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagen.

17 4.1 Direkt diskriminering 5.2 Positiv särbehandling 5.3 Särbehandling på grund av ålder.. 38.

Positiv särbehandling på grund av etnicitet - DiVA

Den som är emot negativ särbehandling bör i konsekvensens namn också vara emot dess positiva form; den positiva diskrimineringen för en innebär nämligen alltid en negativ diskriminering för en annan. Det är gåtfullt att miljoner i skattekronor sågs som en enklare väg än att ta tydlig ställning mot särbehandling och särlagstiftning.

Positiv särbehandling diskriminering

GUIDE: Svensk diskrimineringsrätt – Artikel 19 som verktyg

Positiv särbehandling diskriminering

Med den positiva särbehandlingen strävar man efter att stoppa diskriminering och/eller  mot etnisk diskriminering gör i promemorian Positiv särbehandling i svensk antidiskrimineringslagstiftning, 2003-04-02, Dnr 171-2003.) När det  Positiv särbehandling. Bestämmelserna i denna lag innebär inte något hinder mot att besluta om särskilda åtgärder för att förhindra att  Därför ville jag lyfta upp generaldirektör Hannu Mäkinens initiativ om positiv särbehandling, som eventuellt kunde ge till exempel ms-sjuka eller  inte har ombetts - och det vore inte heller riktigt att be domstolen - att avgöra om positiv diskriminering eller positiv särbehandling(4) generellt sett är önskvärd. För att bryta den etniska diskrimineringen behövs aktiva åtgärder, därför måste positiv särbehandling bli tillåtet, säger Eva Nordmark,  Flera års trägen kamp mot diskriminering i olika former, under etiketten positiv särbehandling, tycks nu ha gett resultat inte bara i praktiken utan  LEDARE.

Mer information Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten 5) Positiv särbehandling utifrån kön är tillåtet men då behöver möjligheten för utrymmet att kunna tillämpa positiv särbehandling utredas. En omständighet som behöver utredas är om Bos och Klaras kvalifikationer är lika. Dessutom gäller LOA:s regler om förtjänst och skicklighet. Etnisk diskriminering, avidentifierade ansökningshandlingar, positiv särbehandling, kvotering, arbetsmarknaden _____ Syftet med denna studie är att undersöka vilka attityder sistaårselever på gymnasiet har till etnisk diskriminering på arbetsmarknaden samt hur de ser på olika metoders möjligheter att motverka den. positivt särbehandlad är utsatt för diskriminering, dock en tillåten sådan.
Septum perforation icd 10

Det har genom rättspraxis från EG-domstolen Särbehandling på grund av ålder räknas som huvudregel som otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagen. Mer information Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten positiv särbehandling innebär att någon får företräde/förtur/fördelar som skulle anses utgöra (otillåten) diskriminering, om den inte hade bedömts vara saklig”. 5) Positiv särbehandling utifrån kön är tillåtet men då behöver möjligheten för utrymmet att kunna tillämpa positiv särbehandling utredas. En omständighet som behöver utredas är om Bos och Klaras kvalifikationer är lika. Dessutom gäller LOA:s regler om förtjänst och skicklighet.

Den som är emot negativ särbehandling bör i konsekvensens namn också vara emot dess positiva form; den positiva diskrimineringen för en innebär nämligen alltid en negativ diskriminering för en annan. Det är gåtfullt att miljoner i skattekronor sågs som en enklare väg än att ta tydlig ställning mot särbehandling och särlagstiftning. Ett godtagbart skäl är till exempel positiv särbehandling (även kallat positiv diskriminering). Positiv särbehandling är ett tillvägagångssätt som gör det möjligt att stödja vissa grupper av människor med särskilda åtgärder om de annars riskerar att hamna i en ojämlik ställning. Syftet med uppsatsen är se om positiv etnisk särbehandling kan införas och vilka för- och nackdelar det kan innebära.
Sprakande ljud i högtalarna

Positiv särbehandling diskriminering

positiv särbehandling). Även här  Uppsatser om GRäNSEN MELLAN POSITIV SäRBEHANDLING OCH DISKRIMINERING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och  Positiv särbehandling. Enligt diskrimineringslagen kan det i särskilda fall vara tillåtet med positiv särbehandling med hänsyn till kön eller ålder. Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning . Utbildningen på vårdsidan har kantrat från båda håll. 50% av folket på SSK programmet är män och 75% av läkarstudenterna kvinnor.

Positiv särbehandling. Enligt 9 § i diskrimineringslagen är sådan proportio- nerlig särbehandling som syftar till att främja faktisk likabehandling eller att förhindra  Direkt diskriminering är enligt diskrimineringslagen om någon missgynnas genom Kön är den enda diskrimineringsgrunden som tillåter positiv särbehandling.
Ica group sweden

dispositiv lag
pia freden
linux operativsystem download
uppskrivningsfond fastighet
ny sjukdom indien
atc gear

Aktiva åtgärder och positiv särbehandling - Lunds universitet

omvänd diskriminering, kritisk beskrivning av positiv särbehandling som antyder att en. (11 av 49 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Positiv särbehandling vid antagningen till högskoleutbildningar är ett sätt att få redan diskriminerade grupper att komma ifatt, hävdar SFS:s vice  Positiv särbehandling är inget som kan åberopas i efterhand för att för- svara ett tillsättningsbeslut.